Firemní akce

Agentura SUNDISK s.r.o. připravuje projekty zaměřené na sebepoznání, sebereflexi, pracovní vztahy a společnou práci již od roku 2002. Bohaté reference a spokojení klienti, kteří se k nám pravidelně vrací, vypovídají o kvalitě naší práce.

03.jpg

Stmelení kolektivu

akce, sdílení, vztahy, neformální prostředí

Cíl

• neformální seznámení lidí ve skupině,
• společný zážitek,
• naučit se společně pracovat,
• stmelit skupinu,
• podpořit důvěru a podporu týmu.

Cílová skupina

Pracovní skupina, společnost rodinného typu do 40 lidí, nové týmy nebo skupiny, více oddělení dohromady.

Metoda

Zde se potkáte se zážitkovým rozvojem týmu, aktivitami, kterými tým nebo skupina prochází. Spíše než na rozbor situací je kladen důraz na společný prožitek a vzájemné poznání v nestandardních situacích. Program v průběhu celé akce graduje a je svou náročností přizpůsoben skupině. Program je sestaven předem za účasti zástupce poptávající firmy. Konkrétních aktivit, ať již outdoorových nebo indoorových je velké množství.

Výstup

Skupina se nenásilným způsobem stmelí a posílí se týmové fungování. Neobvyklé prostředí působí také relaxačně a jako odměna pro pracovníky.

007.jpg

002.jpg

Budování týmu

Budování týmu, řešení problémů a krizí, vzájemné poznání

z hlediska stylu práce, změnové projekty.

Cíl

• zefektivnit práci týmu,
• podpořit spolupráci mezi jednotlivými skupinami,
• podpořit vnímání celkového cíle oproti cílům podskupin
nebo jednotlivců,
• práce s týmovými rolemi,
• pročistit a zefektivnit komunikaci ve skupině,
• práce s odpovědností týmu,
• aktivní přístup k řešení úkolů a problémů.

Cílová skupina

Oddělení, týmy, firmy.

Metoda

V těchto kurzech se kombinuje několik přístupů. Základním principem je navazování aktivit na sebe tak, aby se navzájem doplňovaly a podporovaly tým v určeném rozvoji. Po aktivitách následuje rozbor, který může přejít do diskuze o reálné situaci ve firmě. Tyto rozbory jsou velice závislé na osobě lektora, který bude přenášet modelové situace do fungování týmu v reálném prostředí. Styl a přístup lektora je přizpůsoben konkrétnímu týmu a situaci ve které se nachází. Může být zařazen i lektorský vstup, který objasňuje některé principy z teoretického hlediska. Je důležité, aby účastníci byli na tyto diskuze připraveni a počítali s tím, že budou trochu pracovat, protože jinak se motivace kurzu míjí zadáním.

Výstup

Lidé si ověřují vlastní fungování a zabývají se týmovými silnými a slabými stránkami, což urychluje rozvoj skupiny.

 

04.jpg

 

 

 

005.jpg

 

 

 

 

Expedice a náročné projekty

Učení běžnou, nikoli modelovou situací.

Cíl

• Na reálných situacích si vyzkoušíte fungování týmu,
• zažijete neobvyklé společné zážitky,
• vyzkoušíte si fungování týmu v náročných situacích,
• okusíte svoje hranice a překonáte je,
• podpoříte vlastní sebevědomí a celkově se aktivujete.

Metoda

Pro tento program je třeba osobní účast všech členů týmu, tým musí být stmelený a v dobré fyzické kondici. Jedná se o náročnou zkoušku týmu vedenou heslem: Dokážeš víc, než si myslíš. Tým překoná sám sebe. V případě, že na to není připraven, nemusí se to podařit a může se naopak potvrdit, že to nefunguje.

Výstup

Tyto akce mohou přinést průlom ve fungování skupiny, ale také problematická zjištění. Když nemají účastníci dobrou fyzickou kondici nebo jsou ve skupině velké rozdíly, může to hluboce narušit celý průběh expedice.

 

 

strop.jpg

 

plotna-Zebratte.jpg

 

Zábavné akce

(teaming, team spirit)

Doba trvání několik hodin a skupina čítající desítky účastníků.

Cíl

• zvýšení loajality,
• motivace a případně odměnění zaměstnanců nebo obchodních partnerů.


Cílem těchto programů není řešení problémů skupiny, ale naopak snaha o pozitivní zážitek. Zábavné kurzy jsou vhodným doplňkem výjezdních zasedání, kde fungují, jako odlehčení od nabitého programu. Také mohou být vhodnou ozdobou čí lákadlem na přednášky nebo prezentace.

Cílová skupina

Cílovou skupinou zábavných kurzů bývají jednak obchodní partneři, pro něž chcete připravit vyvážený program jako poděkování za jejich dosavadní důvěru ve Vaši společnost a navíc při něm máte zde vynikající možnost k navazování neformálních kontaktů. Často jsou na tyto akce přizváni i rodinní příslušníci.
Druhou skupinou jsou vlastní zaměstnanci u kterých posílíte loajalitu k firmě, budujete mezi nimi neformální vztahy a dáváte jim jasně najevo, že se o ně vážně zajímáte.

Metoda

Program zábavných kurzů může být velmi různorodý. Klíčovým bodem je zvolit vhodný model kurzu, tedy správnou skladbu programu a vyvážení složky zábavné a pracovní. Nabízíme dva základní programy. V prvním programu „A“ si účastníci volí pořadí a skladbu programů sami. V druhé variantě „B“ jsou účastníci
v pevně daných skupinách po celou dobu programu.

Ad „A“ Účastníci si sami volí pořadí a skladbu programu

Na atraktivním místě pro vás připravíme nejrůznější aktivity
a nabídneme účastníkům k volnému užívání. Aktivity jsou převážně individuální, aby bylo možno program realizovat podle osobních zájmů jednotlivců.

Ad „B“ Účastníci jsou po celou dobu programu v pevně daných skupinách

Účastníci jsou rozděleni na stejně velké skupinky, v nichž obcházejí jednotlivé stanoviště podle předem pevně daného klíče. Program je doplněn legendou, případně kostýmy.

003.jpg

 

 

 

DSC05727.jpg

Reference

Skanska a.s., Microsoft, Liberecký kraj, TRW - Lucas Varity, Coca-Cola Beverages, Anect a.s., Kamikaze, Hannah Czech a.s., Hewlett-Packard s.r.o., Atomic, Miton CZ s.r.o., Hranipex a.s., OVB Allfinanz a.s., Humi outdoor, Klima-classic s.r.o., Lanex a.s., Mereni, Eassun, Aetna spol s r.o., Bodycote a.s., Czech Credit Bureau, a.s., FC Slovan Liberec, Funstorm, Hols a.s., MicroMedia s.r.o., Moravia Sport Group s.r.o., Město Jablonec nad Nisou, Město Smržovka, Ski Bižu s.r.o, Sokuso gard europe, Volný.cz, Česká asociace extrémních sportů.
hawaii_hawaii_lei_greeting_1.jpg