Bezpečnost

Desatero bezpečnosti v Lanovém centru SUNDISK

1) Všichni klienti se pohybují v prostorách Lanového centra SUNDISK výhradně v doprovodu instruktorů proškolených podle metodiky akreditované MŠMT ČR.

2) V průběhu programu „Dobrodružství v ráji“ zajišťuje bezpečnost 1 instruktor na max.
8 klientů.

3) Lanové centrum SUNDISK je vystavěno ve shodě s mezinárodně platnými standardy ACCT (Association for Challenge Course Technology).

4) Lanové centrum prochází pravidelnou kontrolou – minimálně 1x týdně, které je ve shodě s mezinárodními standardy.

5) V průběhu programu používáme systém záložního jištění.

6) Na všech atrakcích jsou poviné bezpečnostní přilby, používáme pouze karabiny s pojistkou.

7) Používáme výhradně celotělové úvazky.

8) Veškerý materiál prochází pravidelnou kontrolou a údržbou.

9) Používání výhradně certifikovaného materiálu vhodného právě pro účely lanových center.

10) V průběhu programu nikdo klienty do ničeho nenutí, instruktoři pouze motivují, aby klienti překonávali vlastní hranice.